Vi ses på Business Arena Malmö!

Vi ses på Business Arena Malmö! Vill du höra mer om hur man utvecklar åtkomliga bostäder eller projekten i vår portfölj? Hör då av dig till Daniel Jonsson, utvecklingsansvarig, som representerar oss på Business Arena i Malmö 2 april 2019.

Arena Huddinge har årsmöte

Idag har Arena Huddinge, ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, årsmöte och Boet Bostad deltar genom Daniel Jonsson. Jan Fineman, senior analytiker på Bisnode, presenterar även en färsk analys över näringslivet i Huddinge i samband med årsmötet, som följs av ett dialogmöte med fokus på stadsbyggnadsprocessen.

Vi ses på Business Arena Norrköping!

Vill du höra om hur det går med vårt inflyttningsklara projekt i Hageby, eller hur man utvecklar åtkomliga bostäder med det statliga investeringsstödet? Hör då av dig till Daniel Jonsson, utvecklingsansvarig, som representerar oss på Business Arena i Norrköping 21 mars 2019.

Boet Bostad säljer projekt i Kalmar till Magnolia Bostad

Boet Bostad har sålt ett utvecklingsprojekt omfattande fastigheten Björnbäret 1 i Snurrom, Kalmar till Magnolia Bostad. – Med den här affären får projektet en långsiktig och stark ägare i Magnolia Bostad, och det känns väldigt roligt att få bidra till Kalmars och Snurroms utveckling. Kommunens positiva befolkningstillväxt samt satsningen på Linnéuniversitetets nya campus gör staden … Läs mer

Boet Bostad utvecklar 120 bostäder i Hammarö

Boet Bostad har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Mörmon 5:73 i Hammarö kommun. Fastigheten omfattar 4 885 kvm mark och Boet Bostad avser här att utveckla cirka 120 bostäder. Fastigheten är belägen i Skoghalls centrum med mycket god tillgång till kommunikationer och närservice, och det är endast tio minuter till Karlstad centrum med buss. … Läs mer

Daniel Jonsson ny utvecklare på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Daniel Jonsson som fastighetsutvecklare som ett ytterligare led i bolagets arbete med att expandera projektportföljen. Daniel Jonsson kommer närmast från en position som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma och har två års erfarenhet av fastighetsbranschen. Daniel har en juristexamen från Lunds universitet. Utöver sin tjänst på Foyen har han tidigare bl.a. … Läs mer

Här får Norrköping en ny gata

Antalet lägenheter i Hageby, Norrköping växer kraftigt. Just nu är byggandet av 132 nya hyreslägenheter i kvarteret Dörren utmed Hagebygatan i full gång. På köpet begåvas Norrköping med en alldeles ny gata – Armeraregatan. Tidningen affarsliv.com skriver om vårt projekt i Norrköping.

Boet Bostad säljer projekt med 218 lägenheter i Kalmar

Boet Bostad har sålt ett projekt som innefattar uppförandet av två nya bostadshus med totalt 218 hyreslägenheter i Snurrom, Kalmar till Bolite Bostäder. Genom projektet i stadsdelen Snurrom kommer två nya flerbostadshus att uppföras på fastigheten Tranbäret 1. Byggstart sker våren 2019 och bostäderna beräknas vara färdigställda under 2020. Med en total bostadsarea på cirka … Läs mer

Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige

Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige för utvecklingen av BoTryggt2030. BoTryggt2030 är framtidens standard för att skapa säkra, trygga städer. Det är ett koncept som handlar om socialt ansvarstagande där hållbarhetsfrågor står i fokus. Att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten … Läs mer

Vi ses på Business Arena Stockholm!

Vill du höra mer om hur man utvecklar åtkomliga bostäder eller projekten i vår portfölj? Hör då av dig till Ferdinand Grumme, VD, som representerar oss på Business Arena i Stockholm 19-20 september 2018.