Välkommen till Boet Bostad

Vi bygger bostäder åt alla

0 Antal bostäder, projekt och förvaltning
0 Antal projekt/fastigheter
0 Kvm BTA, projekt och förvaltning

För en effektiv bostadsmarknad

Vi skapar bostäder åt alla och bidrar till en fungerande och effektiv bostadsmarknad. Att skapa attraktiva och hållbara boenden på ett kostnadseffektivt sätt är vår drivkraft.

Läs mer

Så bygger vi bostäder åt alla

Markanskaffning

Anskaffning av byggrätter genom förvärv eller markanvisning.

Fastighetsutveckling

Fokus på varje projekts unika förutsättningar och de boende.

Upphandling och byggnation

Tätt samarbete med entreprenörer i tidigt skede för att säkerställa kostnad.

Uthyrning och förvaltning

Fullt ansvar för projektet från utveckling till förvaltning. Låga hyresnivåer skapar trygghet för de boende.

Läs mer

Våra projekt

Boet Bostad har en uttalad vision att skapa bostäder åt alla och att bidra till en fungerande och effektiv bostadsmarknad. Vi brinner för att skapa attraktiva boenden med höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Visa projekten