Boet Bostad grundades 2015 med syfte att komplettera bostadsmarknaden genom att bygga tillgängliga bostäder som alla ska ha råd att bo i.

Vi är övertygade om att vår helhet som bolag och tidigare erfarenheter ger oss mycket goda förutsättningar att utveckla projekt som resulterar i bra levnadsmiljöer med klimatsmart, tät och yteffektiv byggnation och goda funktioner.