Boet Bostad Holding AB (publ) kallar till årsstämma 2021

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 kl. 10:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm. Se länkar nedan för fullständig kallelse samt fullmaktsformulär för årsstämman.

Kallelse
Fullmaktsformulär

Rapporter

Årsredovisning 2020_Utkast