Aktien

Boet Bostad Holding AB (publ) har totalt 8 792 650 stamaktier fördelat på 5 375 000 stamaktier serie A och 3 417 650 stamaktier serie B. Huvudägare i bolaget är Fredrik Söderberg och Ferdinand Grumme med 25,7% av kapitalet och 39,5% av rösterna vardera.

Årsrapporter

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Delårsrapporter

Halvårsrapport 2023
Halvårsrapport 2022
Halvårsrapport 2021