Aktien

Boet Bostad Holding AB (publ) har totalt 7 887 650 stamaktier fördelat på 5 375 000 stamaktier serie A och 2 512 650 stamaktier serie B. Huvudägare i bolaget är Fredrik Söderberg och Ferdinand Grumme med 28,7% av kapitalet och 40,1% av rösterna vardera.

Årsrapporter

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Delårsrapporter

Halvårsrapport 2021