Aktien

Boet Bostad Holding AB (publ) har totalt 6 165 800 stamaktier fördelat på 5 375 000 stamaktier serie A och 790 800 stamaktier serie B. Huvudägare i bolaget är Fredrik Söderberg och Ferdinand Grumme med 36,7% av kapitalet och 41,4% av rösterna vardera.

Årsrapporter

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Delårsrapporter

Halvårsrapport 2021