Boet Bostad är ett nytänkande företag baserat i Stockholm med en uttalad vision om att skapa bostäder åt alla och att bidra till en fungerande- och effektiv bostadsmarknad. Vi utvecklar främst hyresrätter men även vård- och specialbostäder i Sveriges storstäder, regionstäder och universitetsstäder.

Vår ambition är att utveckla och komplettera såväl stora exploateringsområden som befintligt bostadsbestånd med det som efterfrågas allra mest – tillgängliga bostäder som folk faktiskt har råd att bo i.

Interiört uppförs bostäderna med hållbara materialval, vilket främjar långsiktig förvaltning, och nästintill alltid med balkong eller uteplats, vilket innebär stora mervärden för de boende. Exteriört utformas projekten med god arkitektonisk ambition och hållbarhet som prioriterad aspekt.

Med de boendes månadskostnad i fokus, är ambitionen att bostäderna som vi utformar- och sedan uppför, ska vara kvadratsmarta, genomtänkta och flexibla. För oss innebär det stor funktion på smart yta som dessutom kan omdisponeras efter livssituation och som lämnar pengar kvar på kontot efter att hyran är betald.

Kort sagt – vi utvecklar boenden som hjälper till att lösa den rådande bostadskrisen.