Boet Bostad genomför nyemission

Boet Bostad genomför en riktad nyemission om cirka 1,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 76,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Boet Bostad Holding AB (publ) har idag genomfört en riktad nyemission av 1 471 850 aktier mot en total teckningslikvid om 76 536 200 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genererade ett mycket bra intresse och investeringen görs av en … Läs mer

Angeelica Holm ny CFO på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Angeelica Holm som CFO som ett ytterligare led i företagets strategi att skala upp organisationen för att accelerera bolagets tillväxt. Angeelica har mer än tio års erfarenhet från ekonomifunktioner i fastighetsbranschen och kommer närmast från en position som CFO på fastighetsutvecklaren Panghus. Hon har tidigare bl.a. varit CFO på Serafim Fastigheter … Läs mer

Platsbesök i Örebro

Vi gjorde ett platsbesök med guidad rundtur vid vårt projekt Kärrhöken 1 i Örebro onsdagen den 8 september. Det var verkligen kul att komma ut och se hur långt Consto kommit och hur väl projektet löper på, och vi kunde konstatera att det färdiga kvarteret kommer att bli ett fint ställe att bo på. Det … Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2021

Vi har under första halvåret 2021 expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 230 bedömda byggrätter i tre projekt, bestående av en vunnen markanvisningstävling i Linköping och expansion av två befintliga projekt i Luleå. Nu innehåller vår byggrättsportfölj cirka 1 100 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter. Entreprenaden i Örebro om 120 lägenheter fortskrider enligt plan … Läs mer

Bygglov beviljat för 138 lägenheter i Hammarö kommun

Boet Bostad har idag beviljats bygglov för 138 hyresbostäder i Hammarö kommun, 10 minuter från Karlstad centrum. Projektet avser fastigheten Mörmon 5:73 som är en del av ett utvecklingsområde i centralorten Skoghall. Lägenheterna som ska byggas är 1:or, 2:or och 3:or på mellan 34 till 61 kvadratmeter bostadsyta. Alla lägenheter kommer att ha utökad tillgänglighet … Läs mer

Byggklart för 78 lägenheter i Ängelholm

Boet Bostad har skrivit avtal med Derome Husproduktion om totalentreprenad av 78 nya hyreslägenheter i Ängelholm. Lägenheterna som ska byggas är 1:or, 2:or och 3:or på mellan 28 till 61 kvadratmeter bostadsyta. De kommer alla att ha modern standard och bland annat vara utrustade med tvättmaskiner/torktumlare. Samtliga lägenheter kommer också att ha balkong eller uteplats. … Läs mer

Boet Bostad publicerar årsredovisning för 2020

Boet Bostads årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på vår webbplats, www.boetbostad.se För ytterligare information: Ferdinand Grumme, VD, 070-446 24 06, ferdinand.grumme@boetbostad.se PDF Årsredovisning 2020

Boet Bostad väljer in Ann Öberg i styrelsen

Boet Bostad har valt in Ann Öberg i bolagets styrelse vid ordinarie årsstämma den 22 april 2021. Ann är idag ansvarig för att bygga upp Klarnas Nordiska Public Affairs funktion ur ett strategiskt affärsperspektiv, och har tidigare bland annat varit chefsekonom på Handelsbanken, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och innan dess haft ett flertal positioner på … Läs mer

Boet Bostad förstärker styrelsen

Boet Bostad har via extrastämma valt in Anders Längnäs och Magnus Agervald i bolagets styrelse. Anders är VD för och delägare i riskkapitalbolaget Screen Capital och har bl.a. ett förflutet som delägare på PWC där han jobbade i drygt 20 år och var Sverigeansvarig för corporate finance för ägarledda bolag. Magnus sitter idag i ett … Läs mer

Boet Bostad utvecklar 110 hyresrätter i Linköping

Boet Bostad har vunnit en markanvisningstävling för hyresrätter i kvarteret Näringsgrenen 1 i det nya bostadsområdet Skogsvallen i stadsdelen Hjulsbro i Linköpings kommun. Vårt förslag, som tagits fram tillsammans med Arkitema Architects, kommer att bli ett grönskande bostadskvarter i en levande trädgårdsstad som kombinerar nyskapande arkitektur med socialt engagemang. Tillsammans skapar vi en attraktiv och … Läs mer