Besök i Linköping

Vi har gjort ett platsbesök med vår förvaltare i vårt kvarter Näringsgrenen 1 i Linköping för att se hur fastigheten ser ut, nu när både markarbeten och planteringar är gjorda. Uthyrningen går mycket bra och vi förväntar oss att samtliga 99 lägenheter kommer att vara uthyrda till hösten. Första bilpoolsbilen från Volvo On Demand är … Läs mer

Boet Bostad publicerar årsredovisning för 2023

Boet Bostads årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på vår webbplats, www.boetbostad.se För ytterligare information: Ferdinand Grumme, VD, 070-446 24 06, ferdinand.grumme@boetbostad.se PDF Årsredovisning 2023

Kallelse till årsstämma i Boet Bostad Holding AB (publ)

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2024 kl. 13:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2024, dels … Läs mer

Inflyttning i Linköping

Den 1:a mars började hyresgästerna flytta in i första etappen det nyproducerade kvarteret Skogsvallen 1 i Linköping. Efterfrågan har varit stor på de 99 smart planerade och yteffektiva lägenheterna. Husen har låg energiförbrukning och är certifierade med Miljöbyggnad Silver. Boet Bostad var på plats tillsammans med vår förvaltare Riksbyggen och delade ut nycklar samt hjälpte … Läs mer

Inflyttning Hammarö

Den 1:a februari började hyresgästerna flytta in i första etappen det nyproducerade kvarteret Mörmon 5:73 i Hammarö. Efterfrågan har varit stor på de 138 smart planerade och yteffektiva lägenheterna, som dessutom har rimliga hyror eftersom projektet byggts med det statliga investeringsstödet. Husen har låg energiförbrukning och är certifierade med Miljöbyggnad Silver. Boet Bostad var på … Läs mer

Reportage om projektet i Hammarö

Vi var på platsbesök i Hammarö den 25 oktober och passade på att hålla en visning för socialförvaltningen i Hammarö kommun, som är intresserade av bostäder anpassade för äldre. Det följde även med en reporter från Värmlands Folkblad som skrev ett reportage om projektet (se nedan).

Delårsrapport jan-jun 2023

Vi har under första halvåret 2023 färdigställt 78 hyresrätter i Ängelholm. Idag innehåller vår projektportfölj 198 lägenheter under förvaltning, 247 lägenheter under uppförande och cirka 650 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter. Förvaltningsfastigheterna i Örebro och Ängelholm om sammanlagt 198 lägenheter är fullt uthyrda. Totalentreprenaderna för våra projekt i Hammarö om 138 lägenheter och … Läs mer

Platsbesök i Linköping

Vi har idag besökt vårt projekt Skogsvallen i Linköping där det pågår produktion av 99 klimatsmarta och yteffektiva hyresrätter. Husen har låg energiförbrukning och kommer vara certifierade med Miljöbyggnad Silver. Totalentreprenören NCC är klara med stomresning, tak och ytterväggar och har påbörjat invändiga arbeten i husen. Inflytt är beräknad till februari/mars 2024.

Uppdatering från Hammarö

De utvändiga arbetena på vårt projekt Rögrindsvägen är klara, och de invändiga arbetena pågår för fullt. Projektet består av 138 hyresrättslägenheter fördelat på två huskroppar och ligger i centrala Skoghall i Hammarö kommun. Inflytt är beräknad att påbörjas i januari 2024 för det röda huset och i mars 2024 för det grå huset.

Boet Bostad publicerar årsredovisning för 2022

Boet Bostads årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på vår webbplats, www.boetbostad.se För ytterligare information: Ferdinand Grumme, VD, 070-446 24 06, ferdinand.grumme@boetbostad.se PDF Årsredovisning 2022