Här får Norrköping en ny gata

Antalet lägenheter i Hageby, Norrköping växer kraftigt. Just nu är byggandet av 132 nya hyreslägenheter i kvarteret Dörren utmed Hagebygatan i full gång. På köpet begåvas Norrköping med en alldeles ny gata – Armeraregatan. Tidningen affarsliv.com skriver om vårt projekt i Norrköping.

Boet Bostad säljer projekt med 218 lägenheter i Kalmar

Boet Bostad har sålt ett projekt som innefattar uppförandet av två nya bostadshus med totalt 218 hyreslägenheter i Snurrom, Kalmar till Bolite Bostäder. Genom projektet i stadsdelen Snurrom kommer två nya flerbostadshus att uppföras på fastigheten Tranbäret 1. Byggstart sker våren 2019 och bostäderna beräknas vara färdigställda under 2020. Med en total bostadsarea på cirka … Läs mer

Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige

Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige för utvecklingen av BoTryggt2030. BoTryggt2030 är framtidens standard för att skapa säkra, trygga städer. Det är ett koncept som handlar om socialt ansvarstagande där hållbarhetsfrågor står i fokus. Att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten … Läs mer

Vi ses på Business Arena Stockholm!

Vill du höra mer om hur man utvecklar åtkomliga bostäder eller projekten i vår portfölj? Hör då av dig till Ferdinand Grumme, VD, som representerar oss på Business Arena i Stockholm 19-20 september 2018.

Nu byter vi kostym!

Idag, fredagen den 29 juni 2018, lanseras Boet Bostads nya grafiska profil och nya hemsida. Detta för att tydliggöra vilka vi är och vad vi står för. Boet Bostad är ett nytänkande företag baserat i Stockholm med en uttalad vision om att skapa bostäder åt alla och att bidra till en fungerande- och effektiv bostadsmarknad. … Läs mer

Boet Bostad i Almedalen 2018

Vill du veta mer om våra pågående- och planerade projekt eller hur man utformar projekt med det statliga investeringsstödet? Under Almedalsveckan i Visby representeras vi av Sara Johansson, fastighetsutvecklingsansvarig och Stephanie Lenngren, projektansvarig.

Boet Bostad vinner markanvisning i Örebro

Boet Bostad utvecklar ca 100 hyresbostäder i Norra Ormesta i Örebro kommun efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Projektet avser fastigheten Kärrhöken 1 som är del av ett större utvecklingsområde i östra delen av staden. Markanvisningen ligger ca 3,5 kilometer från Örebro centrum och ca 1,5 kilometer från Örebro universitet. Området präglas av den omedelbara närheten … Läs mer

Maria Enarsson ny fastighetsutvecklare på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Maria Enarsson som fastighetsutvecklare för att stötta utvecklingsavdelningen och stärka bolagets närvaro hos kommuner. Maria Enarsson kommer närmast från en position som markstrateg, projektledare och exploateringsingenjör på enheten för tillväxt och hållbar utveckling i Upplands Väsby kommun. Hon har gått samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet och har utöver detta även läst projektledning … Läs mer

Stephanie Lenngren ny projektansvarig på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Stephanie Lenngren som projektansvarig för företagets nyproduktion som ett ytterligare led i bolagets arbete att förstärka ledningen. Stephanie Lenngren kommer närmast från en position som projektutvecklare på ALM Equity AB och har fem års erfarenhet av fastighetsutveckling. Hon har tidigare jobbat på Bjurfors och Erik Olsson Fastighetsförmedling och är utbildad fastighetsmäklare. … Läs mer