Boet Bostad säljer projekt i Kalmar till Magnolia Bostad

Boet Bostad har sålt ett utvecklingsprojekt omfattande fastigheten Björnbäret 1 i Snurrom, Kalmar till Magnolia Bostad. – Med den här affären får projektet en långsiktig och stark ägare i Magnolia Bostad, och det känns väldigt roligt att få bidra till Kalmars och Snurroms utveckling. Kommunens positiva befolkningstillväxt samt satsningen på Linnéuniversitetets nya campus gör staden … Läs mer

Boet Bostad utvecklar 120 bostäder i Hammarö

Boet Bostad har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Mörmon 5:73 i Hammarö kommun. Fastigheten omfattar 4 885 kvm mark och Boet Bostad avser här att utveckla cirka 120 bostäder. Fastigheten är belägen i Skoghalls centrum med mycket god tillgång till kommunikationer och närservice, och det är endast tio minuter till Karlstad centrum med buss. … Läs mer

Daniel Jonsson ny utvecklare på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Daniel Jonsson som fastighetsutvecklare som ett ytterligare led i bolagets arbete med att expandera projektportföljen. Daniel Jonsson kommer närmast från en position som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma och har två års erfarenhet av fastighetsbranschen. Daniel har en juristexamen från Lunds universitet. Utöver sin tjänst på Foyen har han tidigare bl.a. … Läs mer

Här får Norrköping en ny gata

Antalet lägenheter i Hageby, Norrköping växer kraftigt. Just nu är byggandet av 132 nya hyreslägenheter i kvarteret Dörren utmed Hagebygatan i full gång. På köpet begåvas Norrköping med en alldeles ny gata – Armeraregatan. Tidningen affarsliv.com skriver om vårt projekt i Norrköping.

Boet Bostad säljer projekt med 218 lägenheter i Kalmar

Boet Bostad har sålt ett projekt som innefattar uppförandet av två nya bostadshus med totalt 218 hyreslägenheter i Snurrom, Kalmar till Bolite Bostäder. Genom projektet i stadsdelen Snurrom kommer två nya flerbostadshus att uppföras på fastigheten Tranbäret 1. Byggstart sker våren 2019 och bostäderna beräknas vara färdigställda under 2020. Med en total bostadsarea på cirka … Läs mer

Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige

Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige för utvecklingen av BoTryggt2030. BoTryggt2030 är framtidens standard för att skapa säkra, trygga städer. Det är ett koncept som handlar om socialt ansvarstagande där hållbarhetsfrågor står i fokus. Att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten … Läs mer

Vi ses på Business Arena Stockholm!

Vill du höra mer om hur man utvecklar åtkomliga bostäder eller projekten i vår portfölj? Hör då av dig till Ferdinand Grumme, VD, som representerar oss på Business Arena i Stockholm 19-20 september 2018.

Nu byter vi kostym!

Idag, fredagen den 29 juni 2018, lanseras Boet Bostads nya grafiska profil och nya hemsida. Detta för att tydliggöra vilka vi är och vad vi står för. Boet Bostad är ett nytänkande företag baserat i Stockholm med en uttalad vision om att skapa bostäder åt alla och att bidra till en fungerande- och effektiv bostadsmarknad. … Läs mer

Boet Bostad i Almedalen 2018

Vill du veta mer om våra pågående- och planerade projekt eller hur man utformar projekt med det statliga investeringsstödet? Under Almedalsveckan i Visby representeras vi av Sara Johansson, fastighetsutvecklingsansvarig och Stephanie Lenngren, projektansvarig.