Kallelse till årsstämma i Boet Bostad Holding AB (publ)

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl. 10:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022, dels … Läs mer

Bygglov beviljat för 99 lägenheter i Linköpings kommun

Boet Bostad har idag beviljats bygglov för 99 hyresbostäder i Hjulsbro, 10 minuter från Linköpings centrum. Projektet avser fastigheten Näringsgrenen 1 som är en del av utvecklingsområdet Skogsvallen. I kvarteret skapar vi smarta, yteffektiva och flexibla 1:or, 2:or och 3:or på mellan 24 till 66 kvadratmeter bostadsyta fördelat på fyra hus. Målgruppen är unga vuxna, … Läs mer

K2A investerar i Boet Bostad

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har per idag ingått en förbindelse om att teckna och betala för nyemitterade aktier i bostadsutvecklaren Boet Bostad Holding AB (publ) (”Boet”). K2A:s åtagande innebär att K2A avser teckna 905 000 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 10,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av rösterna i … Läs mer

Stefan Jansson ny Projektutvecklingschef

Boet Bostad har anställt Stefan Jansson som Projektutvecklingschef som ett led i företagets strategi att växa organisationen och accelerera bolagets tillväxt. Stefan har mer än tjugo års erfarenhet av bygg- och fastighetsprojekt och kommer närmast från egen verksamhet där han bedrivit projekt- och byggledning av bostäder på konsultbasis. Han har tidigare bl.a. arbetat på Skanska … Läs mer

Byggstart i Ängelholm

Den 15 november var det dags för byggstart på Fotbollen 1 i Ängelholm och markarbetena är nu i full gång. Derome ansvarar för produktionen av 78 hyresrätter i storlekarna 1-3 rum och kök. Husen byggs i Fridhem, centralt i Ängelholm med mindre än en kilometer till stadens centrum och järnvägsstation.. Ferdinand Grumme, VD på Boet … Läs mer

Boet Bostad genomför nyemission

Boet Bostad genomför en riktad nyemission om cirka 1,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 76,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Boet Bostad Holding AB (publ) har idag genomfört en riktad nyemission av 1 471 850 aktier mot en total teckningslikvid om 76 536 200 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genererade ett mycket bra intresse och investeringen görs av en … Läs mer

Angeelica Holm ny CFO på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Angeelica Holm som CFO som ett ytterligare led i företagets strategi att skala upp organisationen för att accelerera bolagets tillväxt. Angeelica har mer än tio års erfarenhet från ekonomifunktioner i fastighetsbranschen och kommer närmast från en position som CFO på fastighetsutvecklaren Panghus. Hon har tidigare bl.a. varit CFO på Serafim Fastigheter … Läs mer

Platsbesök i Örebro

Vi gjorde ett platsbesök med guidad rundtur vid vårt projekt Kärrhöken 1 i Örebro onsdagen den 8 september. Det var verkligen kul att komma ut och se hur långt Consto kommit och hur väl projektet löper på, och vi kunde konstatera att det färdiga kvarteret kommer att bli ett fint ställe att bo på. Det … Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2021

Vi har under första halvåret 2021 expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 230 bedömda byggrätter i tre projekt, bestående av en vunnen markanvisningstävling i Linköping och expansion av två befintliga projekt i Luleå. Nu innehåller vår byggrättsportfölj cirka 1 100 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter. Entreprenaden i Örebro om 120 lägenheter fortskrider enligt plan … Läs mer

Bygglov beviljat för 138 lägenheter i Hammarö kommun

Boet Bostad har idag beviljats bygglov för 138 hyresbostäder i Hammarö kommun, 10 minuter från Karlstad centrum. Projektet avser fastigheten Mörmon 5:73 som är en del av ett utvecklingsområde i centralorten Skoghall. Lägenheterna som ska byggas är 1:or, 2:or och 3:or på mellan 34 till 61 kvadratmeter bostadsyta. Alla lägenheter kommer att ha utökad tillgänglighet … Läs mer