Boet Bostad är medlem i ett flertal bransch- och intresseorganisationer med fokus på bland annat stadsutveckling, ekologisk- och social hållbarhet. Här presenterar vi våra samarbetspartners, läs mer nedan.

Arkitekturens vänner

Arkitekturens vänner är vänförening till ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Föreningens ca 800 medlemmar ges möjlighet till studiebesök i Stockholm, resor till intressanta miljöer i Sverige och utomlands samt tillfälle att höra föreläsningar och delta i diskussioner om aktuella arkitektur- och designfrågor.

Räddningsmissionen

Räddningsmissionen startar Göteborgs första Social Supermarket, MatRätt, i januari 2020. Butiken kommer att sälja matsvinn i form av fräscha matvaror till ett rabatterat pris till människor i ekonomisk utsatthet. Läs mer i denna artikel publicerad november 2019 i Göteborgs-Posten.

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en medlemsorganisation för näringslivet i hela huvudstadsregionen. Organisationen belyser regionens största utmaningar, presenterar lösningar och bedriver konkreta projekt med medlemmarna för att stärka tillväxten och konkurrensen.

Sweden Green Building Council

SGBC är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Organisationens medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar och skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Sydsvenska Handelskammaren

Sydsvenska Handelskammaren arbetar i sydsvenska företags intresse. Organisationen påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem, samt stöder affärer genom service inom internationell handel och utbildningar. Handelskammaren sammanför också företag i nätverk och genom möten.

Tryggare Sverige / BoTryggt2030

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med syftet att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

BoTryggt2030 är en standard för brottsförebyggande arbete i bostadsområden, och arbetet har satts igång tillsammans med ett stort antal engagerade aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Tillsammans tar vi ett ansvar för att säkerställa att alla våra framtida stadsmiljöer kommer bli säkra och trygga att leva i.

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation vars främsta syfte är att företräda och främja västsvenskt näringsliv. Handelskammaren är också en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer för att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige.