Markanskaffning

Analys av såväl enskilda fastigheter, större utvecklingsområden som berörd kommuns kvaliteter, behov och utvecklingsplaner, förhandlingar och förvärv präglar denna process. För att lyckas tillskapa hyresrätter med låg hyra fokuserar vi främst på förvärv av kommunal mark genom direktavvisningar och/ eller markanvisningstävlingar – detta eftersom att privata fastighetsägare inte har ett bostadsförsörjningsansvar och således inte ser ett mervärde i att avyttra marken till en lägre köpeskilling än vad konkurrerande aktörer som uppför hyresrätter med presumtionshyror och/ eller bostadsrätter kan erbjuda.

 Fastighetsutveckling

Våra projekt utgår alltid från att ha de boende i fokus. För att skapa en så god boendekvalitet samt en attraktiv stadsdel och projekt ser vi alltid till varje fastighets- och projekts unika förutsättningar. Utgångspunkten i vår konceptualisering är att bostäderna som vi utformar- och sedermera uppför är kvadratsmarta, genomtänkta och flexibla – vilket för oss betyder: stor funktion på smart yta och som kan omdisponeras efter livssituation. Interiört uppförs bostäderna med hållbara materialval vilket främjar långsiktig förvaltning och nästintill alltid med balkong eller uteplats, detta med stora mervärden för de boende. Exteriört utformas projekten med god arkitektonisk ambition och hållbarhet som prioriterad aspekt.
Men för oss är fastighetsutveckling mer än att bara uppföra ett hus – vi tillskapar goda boendekvaliteter för hyresgästerna genom ett stort utbud av mobility management-åtgärder, inbjudande gröna rum och projektspecifika mervärden.

 Upphandling och byggnation

Vår produktionsmodell innebär ett totalansvar för projekt- och byggledning där entreprenaden uteslutande handlas upp på totalentreprenad. Istället för att utforma projekten internt och därefter involvera en entreprenör – så involverar vi en entreprenör i tidigt skede och låter dem ta ansvar för såväl byggsystem, utförande och projektering. Nyckeln i att utforma hyresrätter med låg hyra är att tidigt i processen kommunicera maximal entreprenadkostnad och utforma projektet utifrån detta, och inte tvärtom. Maximal entreprenadkostnad räknas ut utifrån investeringsstödets regionala indelning.

Förfarandet säkerställer framförallt lägre entreprenadkostnad, produktionstid och ökad trygghet genom hela processen. På så sätt får vi en effektiv tids- och ekonomistyrning med fullständig insyn under hela projektet.

 Uthyrning och förvaltning

Boet Bostad använder robusta lösningar som borgar för trygg och långsiktig förvaltning. En bostad utvecklad av Boet Bostad ska vara lättskött ur ett förvaltningsperspektiv. Det är bra för dem som har fastigheten som arbetsplats och för den långsiktiga ägaren men framförallt för de boende!

Den långsiktiga förvaltningen säkerställs i ett tidigt skede. Boet Bostad har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med svensk institutionella investerare, tex pensionsfonder, som har en långsiktig investeringshorisont och gedigen kringorganisation som säkerställer en trygg förvaltning. Boet Bostad säkerställer och har fullt ansvar för projektet från utveckling till nyckelfärdigt till den kommande tagaren.

Valet av aktör beror på berört projekt specifika förutsättningar.

Ambitionen att alltid hålla hyresnivåerna låga skapar en trygghet för den långsiktiga ägaren eftersom både vakansrisken och korta vistelsetider begränsas när det inte blir allt för dyrt att bo.