Delårsrapport jan-jun 2023

Vi har under första halvåret 2023 färdigställt 78 hyresrätter i Ängelholm. Idag innehåller vår projektportfölj 198 lägenheter under förvaltning, 247 lägenheter under uppförande och cirka 650 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter.

Förvaltningsfastigheterna i Örebro och Ängelholm om sammanlagt 198 lägenheter är fullt uthyrda. Totalentreprenaderna för våra projekt i Hammarö om 138 lägenheter och Linköping om 99 lägenheter fortskrider enligt plan och beräknas stå färdiga i slutet av första kvartalet nästa år.

Januari–juni 2023

  • Värdeförändring i förvaltningsfastigheter uppgick till 0,7 mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,3 mkr.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 0,0 mkr och periodens resultat efter skatt -1,4 mkr.

Viktiga händelser januari–juni 2023

  • De 78 lägenheterna i fastigheten Fotbollen 1 stod klara i mars, och hyresgästerna flyttade in i månadsskiftet mars/april.
  • Den ekonomiska färdigställandegraden för fastigheten Näringsgrenen 1 i Linköping uppgick till 71 procent per sista juni.
  • Den ekonomiska färdigställandegraden för fastigheten Mörmon 5:73 i Hammarö uppgick till 76 procent per sista juni.

Läs hela rapporten här: Delårsrapport jan-jun 2023