Stomresning påbörjad i Linköping

I vårt projekt Skogsvallen i Linköping pågår produktion av 99 klimatsmarta och yteffektiva hyresrätter. Husen har låg energiförbrukning och kommer vara certifierade med Miljöbyggnad Silver. Totalentreprenören NCC är klara med grundläggning och gjutning av bottenplattor, och håller nu på med stomresning för de fyra huskropparna. Detta arbete beräknas vara klart i maj, och sedan påbörjas arbetet med tak och fasader för att få täta hus. Inflytt är beräknad till februari/mars 2024.