Besök i Linköping

Vi har gjort ett platsbesök med vår förvaltare i vårt kvarter Näringsgrenen 1 i Linköping för att se hur fastigheten ser ut, nu när både markarbeten och planteringar är gjorda. Uthyrningen går mycket bra och vi förväntar oss att samtliga 99 lägenheter kommer att vara uthyrda till hösten. Första bilpoolsbilen från Volvo On Demand är på plats, och ytterligare en bil kommer att ställas ut när antalet bokningar ökat.