Delårsrapport jan-jun 2022

Vi har under första halvåret 2022 expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 110 bedömda byggrätter efter en vunnen markanvisningstävling i Växjö. Nu innehåller vår byggrättsportfölj cirka 1 200 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter. Entreprenaderna i Örebro och Ängelholm om sammanlagt 198 lägenheter fortskrider enligt plan och totalentreprenaden för vårt projekt i Hammarö om 138 lägenheter påbörjades i maj. Efter periodens utgång påbörjades även totalentreprenaden för vårt projekt i Linköping om 99 lägenheter.

Januari–juni 2022

  • Värdeförförändring i förvaltningsfastigheter uppgick till 39,1 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 34,5 mkr.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 34,5 mkr och periodens resultat efter skatt 26,5 mkr.

Viktiga händelser januari–juni 2022

  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter (publ) tecknade i februari 905 000 nyemitterade stamaktier av serie B, vilket motsvarar 10,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av rösterna i Boet. Total emissonslikvid uppgick till 53,4 mkr.
  • Vann markanvisningstävling i området Vikaholm i Växjö kommun omfattande cirka 116 lägenheter.
  • Tillträde fastigheten Näringsgrenen 1 i Linköping i mars.
  • Tillträde fastigheten Filten 1 i Luleå i juni.
  • Byggstartade 138 hyreslägenheter i centrala Skoghall i Hammarö kommun utanför Karlstad i maj.

Viktiga efter periodens slut

  • Byggstartade projektet Skogsvallen omfattande 99 hyreslägenheter i Linköping i juli.

Läs hela rapporten här: Delårsrapport jan-jun 2022