Bygglov beviljat för 99 lägenheter i Linköpings kommun

Boet Bostad har idag beviljats bygglov för 99 hyresbostäder i Hjulsbro, 10 minuter från Linköpings centrum. Projektet avser fastigheten Näringsgrenen 1 som är en del av utvecklingsområdet Skogsvallen.

I kvarteret skapar vi smarta, yteffektiva och flexibla 1:or, 2:or och 3:or på mellan 24 till 66 kvadratmeter bostadsyta fördelat på fyra hus. Målgruppen är unga vuxna, nya på bostadsmarknaden men även äldre och små familjer som vill kunna flytta till eller bo kvar i området.

Kvarteret designas för att skapa trivsamhet och för att vara inkluderande. En omsorgsfullt utformad omgivning i mänsklig skala bjuder in de boende till att använda och ta hand om den och får dem känna sig stolta över sin närmiljö.

Vi fokuserar på sociala hållbarhetsfrågor och utvecklar och bygger vidare på karaktären ”modern trädgårdsstad”. Vi skapar genuina och tilltalande bostäder med en variation av lägenhetsstorlekar och en miljö som bidrar till mångfald och överbryggande möten.

– Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av Linköping och att göra det lättare för både unga och gamla att flytta till eller bo kvar i Linköpings kommun, säger Stefan Jansson, projektutvecklingschef på Boet Bostad.

Byggstart för de nya lägenheterna beräknas ske efter sommaren 2022.