K2A investerar i Boet Bostad

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har per idag ingått en förbindelse om att teckna och betala för nyemitterade aktier i bostadsutvecklaren Boet Bostad Holding AB (publ) (”Boet”). K2A:s åtagande innebär att K2A avser teckna 905 000 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 10,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av rösterna i Boet. Den totala emissionslikvid som K2A ska betala för de tecknade aktierna uppgår till 53,4 Mkr och finansieras med eget kapital. Den riktade nyemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma i Boet beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Boet är ett svenskt fastighetsbolag som grundades 2016 av Ferdinand Grumme och Fredrik Söderberg. Boet utvecklar yteffektiva hyresrätter med fokus på rimliga hyror för eget långsiktigt ägande. Boet hade per 31 december 2021 projekt med byggrätter för utveckling av sammanlagt 1 100 bostäder och en uthyrbar yta överstigande 40 000 kvm. Boet har en tydlig tillväxtplan med ambitionen växa med minst 200 bostäder per år.

– Boet är ett spännande tillväxtbolag med en affärsmodell och ett fokus som K2A delar och förstår. Den byggrättsportfölj som Boet på kort tid byggt upp för utveckling av hyresrätter i attraktiva lägen är en bra och imponerande grund. Bolaget drivs av en välrenommerad ledning som vi tror har alla förutsättningar att skapa betydande expansionsmöjligheter framöver, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Det känns väldigt positivt att få in en så välrenommerad och kunnig ägare som K2A i bolaget, vilket ytterligare bekräftar vår affärsmodell och våra tillväxtplaner säger Ferdinand Grumme, VD för och medgrundare av Boet.