Boet Bostad utvecklar 110 hyresrätter i Växjö

Boet Bostad har vunnit en markanvisningstävling för hyresrätter i kvarteret Tamburen 8 i den nya stadsdelen Vikaholm i Växjö kommun

Vårt förslag, som tagits fram tillsammans med Arkitema Architects, kommer att bli ett grönskande bostadskvarter i en levande trädgårdsstad som kombinerar nyskapande arkitektur med socialt engagemang. Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande boendemiljö till en rimlig hyra.

Vi skapar genuina och tilltalande bostäder med en variation av lägenhetsstorlekar och en miljö som bidrar till mångfald och överbryggande möten. Ribban läggs högt för hållbart byggande, både vad gäller materialval och social hållbarhet för kvarterets framtida boende och besökare.

Byggnaderna uppförs som ett lågenergibygge och vi kommer att miljöcertifiera projektet enligt Miljöbyggnad Silver. Kvarteren kommer att innehålla en blandning av stora och små lägenheter för att tillgodose hyresgäster i livets olika skeden.

– För Boet Bostad är markanvisningen en fantastisk möjlighet att vara med och bygga vidare på den hållbara stadsdelen Vikaholm, vilket ligger helt i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad.

Arbete med förstudie påbörjas snarast och bygglov kommer sökas under vintern 2022.