Byggstart för 99 lägenheter i Linköping

Boet Bostad har byggstartat ett nytt kvarter med 99 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Skogsvallen i Linköping med NCC som totalentreprenör

– Kvarteren kommer att innehålla både stora och små lägenheter för att tillgodose hyresgäster i livets olika skeden, vilket ligger helt i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla. Genom att involvera NCC i tidigt skede har vi tillsammans hittat bra och hållbara lösningar som gör att vi kan bygga vidare på den moderna trädgårdsstaden Linköping, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad.

De yteffektiva lägenheterna får ett till fyra rum och kök med balkong eller uteplats. Bostäderna fördelas i fyra hus, samtliga med fasader i trä. I projektet ingår också att skapa trivsamma utemiljöer för de boende och besökare.

Projektet har stort fokus på hållbart byggande med höga krav på energieffektivitet. Målsättningen är att byggnaden ska tilldelas Boverkets energibonus, vilken ges till nybyggda hus med en energianvändning som motsvarar högst 56 procent av kravnivån för nyproduktion enligt Boverkets byggregler, BBR. Bostäderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med höga krav på till exempel bra materialval och god ventilation. På husens tak placeras solceller.

– Vi har samarbetat nära och från ett tidigt skede med Boet, vilket har möjliggjort kloka val för att optimera projektet genom hela byggprocessen. Tillsammans med Boet ser vi fram emot att nyttja vår gedigna kompetens som bostadsbyggare och förverkliga fler attraktiva hyresbostäder till Linköpingsborna, säger Viktor Johansson, affärschef NCC Building Sweden.

Markarbeten har påbörjats. Bostäderna planeras stå klara för inflyttning våren 2024.