Värsnäs Park vid Snurrom är en del av en omfattande satsning från Kalmar kommun att tillföra fler bostäder för att tillgodose den rekordsnabba befolkningsökningen under de senaste åren.

Boet Bostad har en markanvisning för att uppföra cirka 400 hyresrätter i ett intressant läge med många kvaliteter, och storleken på lägenheterna kommer variera mellan yteffektiva ettor till treor. Projektet byggstartades hösten 2019 i samarbete med Magnolia Bostad (fastigheten Björnbäret 1) och Bolite Bostäder (fastigheten Tranbäret 1).

Kalmar Golfklubb, Värsnäs naturreservat, löparspår, bad och båtplatser finns inom gångavstånd. Kollektivtrafik med buss var 10:e minut i högtrafik finns inom 100 m och restiden till centrum är cirka 10 minuter.

Europaväg E22 och vägkryss finns i direkt anslutning, och gång- och cykelbana finns hela vägen till centrum. Dessutom kommer Kalmars nya simhall/upplevelsebad byggas på granntomten, efter ett beslut av kommunen baserat på en medborgardialog under 2016.

416 lägenheter
1–3 rum och kök i storlekar mellan 29 kvm och 54,5 kvm
Färdigställt år 2020
Värsnäs Park, Kalmar
Fastighetsbeteckning Björnbäret 1 och Tranbäret 1

Fler projekt

Norrköping Söder Allé
Umeå Guldskrinet