Boet Bostad har bjudits in att delta i ett utvecklingsprojekt i området Kvibergs Park i Göteborgs kommun. Projektet avser del av fastigheterna Kviberg 741:36 och Bergsjön 767:258. Bolaget kommer här att utveckla cirka 100 yteffektiva lägenheter med hyresrätt.

Markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan ca 7 kilometer från Göteborgs centrum med Gärdsås torg ca 1,2 kilometer åt norr, där det bland annat finns spårvagnshållplats och annan närservice. Området har även nära till Rymdtorget åt öst och Kortedala torg åt väst med ytterligare butiker och vårdcentral.

Boet Bostad ser stora möjligheter att knyta an till den mötesplats med inriktning på idrott, hälsa, kultur och utbildning som vuxit fram kring Kvibergs Park. I området finns en multisportanläggning, en klätteranläggning, världens största inomhushall för beachvolleyboll, många fotbollsplaner, motionsspår, dirtbikebana, utegym och ett skateboardanpassat torg.

Arbete med detaljplan påbörjas under 2020 och beräknas vinna laga kraft under 2023.

Cirka 100 lägenheter
1–3 rum och kök
Färdigställt år 2025
Kvibergs Park, Göteborg
Fastighetsbeteckning del av fastigheterna Kviberg 741:36 och Bergsjön 767:258.

Fler projekt

Luleå Filten
Norrköping Söder Allé