I Skogsvallen skapar vi smarta, yteffektiva och flexibla bostäder. Målgruppen är unga vuxna, nya på bostadsmarknaden men även äldre och små familjer som vill kunna flytta till eller bo kvar i området.

Vårt kvarter ska vara en stolt plats för vardagens drömmar. Ett grönskande bostadskvarter i en levande trädgårdsstad som kombinerar nyskapande arkitektur med socialt engagemang. Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande boendemiljö till en rimlig hyra.

Kvarteret designas för att skapa trivsamhet och för att vara inkluderande. En omsorgsfullt utformad omgivning i mänsklig skala bjuder in de boende till att använda och ta hand om den och får dem känna sig stolta över sin närmiljö.

Vi fokuserar på sociala hållbarhetsfrågor och utvecklar och bygger vidare på karaktären ”modern trädgårdsstad”. Vi skapar genuina och tilltalande bostäder med en variation av lägenhetsstorlekar och en miljö som bidrar till mångfald och överbryggande möten.

Ribban läggs högt för hållbart byggande, både vad gäller materialval och social hållbarhet för kvarterets framtida boende och besökare. Vi bygger i trä. Byggnaderna uppförs som ett lågenergibygge och kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver.

Projektet ligger drygt fem kilometer från Linköpings centrum, och i närområdet finns en grundskola samt närservice i form av bl.a. apotek, bibliotek, vårdcentral med BVC och folktandvård.

99 lägenheter
1–4 rum och kök
Färdigställt år 2024
Hjulsbro, Linköping
Fastighetsbeteckning Näringsgrenen 1

Fler projekt

Göteborg Kvibergs park