Den nya stadsdelen Fridhem ligger centralt i Ängelholm, mindre än en kilometer från stadens centrum och järnvägsstation. Området har bra kollektivtrafikförbindelser och god tillgång till gång- och cykelvägar. Genom Fridhemsområdet skapas ett centralt stråk som binder samman Ängelholms stadskärna med ytterområdena och det ges stadsmässig karaktär genom byggnadernas urbana fasader mot gatan.

Boet Bostads projekt i Fridhem omfattar ett centralt kvarter och innehåller cirka 80 lägenheter om 1-3 rok. Det gör att bostadshusen passar boende i olika åldrar, livssituation och med olika behov.

Vi har velat skapa ett kvarter som präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i miniatyr”, som en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären av ett typiskt nyproducerat ytterområde.

Cirka 80 lägenheter
1–3 rum och kök
Färdigställt år 2020
Fridhem, Ängelholm
Fastighetsbeteckning Fotbollen 1

Fler projekt

Göteborg Kvibergs park