Den nya stadsdelen Fridhem ligger centralt i Ängelholm, mindre än en kilometer från stadens centrum och järnvägsstation. Området har bra kollektivtrafikförbindelser och god tillgång till gång- och cykelvägar. Genom Fridhemsområdet skapas ett centralt stråk som binder samman Ängelholms stadskärna med ytterområdena och det ges stadsmässig karaktär genom byggnadernas urbana fasader mot gatan.

Boet Bostads projekt i Fridhem omfattar ett centralt kvarter och innehåller 78 lägenheter om 1-3 rok. Det gör att bostadshusen passar boende i olika åldrar, livssituation och med olika behov.

Vi har velat skapa ett kvarter som präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad. En komplett ”stadsdel i miniatyr”, som en naturlig förlängning av stadens utsträckning snarare än karaktären av ett typiskt nyproducerat ytterområde.

Byggstart beräknas till hösten 2021.

Cirka 78 lägenheter
1–3 rum och kök
Färdigställt år 2023
Fridhem, Ängelholm
Fastighetsbeteckning Fotbollen 1

Fler projekt

Hammarö Rögrindsvägen
Örebro Norra Ormesta