Inflyttning i Örebro

Den 28:e september började hyresgästerna flytta in i det nyproducerade kvarteret Kärrhöken i Örebro. Projektet är fullt uthyrt och efterfrågan har varit stor på de smart planerade och yteffektiva lägenheterna, som dessutom har rimliga hyror eftersom projektet byggts med det statliga investeringsstödet. Husen har låg energiförbrukning och är certifierade med Miljöbyggnad Silver. Boet Bostad var … Läs mer

Byggstart för 99 lägenheter i Linköping

Boet Bostad har byggstartat ett nytt kvarter med 99 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Skogsvallen i Linköping med NCC som totalentreprenör – Kvarteren kommer att innehålla både stora och små lägenheter för att tillgodose hyresgäster i livets olika skeden, vilket ligger helt i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla. Genom att … Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2022

Vi har under första halvåret 2022 expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 110 bedömda byggrätter efter en vunnen markanvisningstävling i Växjö. Nu innehåller vår byggrättsportfölj cirka 1 200 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter. Entreprenaderna i Örebro och Ängelholm om sammanlagt 198 lägenheter fortskrider enligt plan och totalentreprenaden för vårt projekt i Hammarö om 138 … Läs mer

Byggstart för 138 lägenheter utanför Karlstad

Boet Bostad har byggstartat 138 hyreslägenheter i centrala Skoghall i Hammarö kommun utanför Karlstad Lägenheterna blir moderna 1:or, 2:or och 3:or på mellan 34 till 61 kvadratmeter bostadsyta med genomtänkta planlösningar, smakfulla ytskikt och god standard. I alla lägenheter ingår exempelvis tvättmaskin/torktumlare, diskmaskin samt mikrovågsugn. Samtliga lägenheter kommer att ha uteplats eller balkong och utökad … Läs mer

Boet Bostad publicerar årsredovisning för 2021

Boet Bostads årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på vår webbplats, www.boetbostad.se För ytterligare information: Ferdinand Grumme, VD, 070-446 24 06, ferdinand.grumme@boetbostad.se PDF Årsredovisning 2021

Boet Bostad utvecklar 110 hyresrätter i Växjö

Boet Bostad har vunnit en markanvisningstävling för hyresrätter i kvarteret Tamburen 8 i den nya stadsdelen Vikaholm i Växjö kommun Vårt förslag, som tagits fram tillsammans med Arkitema Architects, kommer att bli ett grönskande bostadskvarter i en levande trädgårdsstad som kombinerar nyskapande arkitektur med socialt engagemang. Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande boendemiljö till … Läs mer

Christian Ekdahl ny Projektutvecklare

Boet Bostad har anställt Christian Ekdahl som Projektutvecklare som ett led i företagets strategi att växa organisationen och accelerera bolagets tillväxt. Christian har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsprojekt och kommer närmast från Hufvudstaden där han bedrivit projekt- och byggledning de senaste sju åren. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Boet Bostad är … Läs mer

Kallelse till årsstämma i Boet Bostad Holding AB (publ)

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl. 10:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022, dels … Läs mer

Bygglov beviljat för 99 lägenheter i Linköpings kommun

Boet Bostad har idag beviljats bygglov för 99 hyresbostäder i Hjulsbro, 10 minuter från Linköpings centrum. Projektet avser fastigheten Näringsgrenen 1 som är en del av utvecklingsområdet Skogsvallen. I kvarteret skapar vi smarta, yteffektiva och flexibla 1:or, 2:or och 3:or på mellan 24 till 66 kvadratmeter bostadsyta fördelat på fyra hus. Målgruppen är unga vuxna, … Läs mer

K2A investerar i Boet Bostad

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har per idag ingått en förbindelse om att teckna och betala för nyemitterade aktier i bostadsutvecklaren Boet Bostad Holding AB (publ) (”Boet”). K2A:s åtagande innebär att K2A avser teckna 905 000 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 10,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av rösterna i … Läs mer