Byggstart för 99 lägenheter i Linköping

Boet Bostad har byggstartat ett nytt kvarter med 99 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Skogsvallen i Linköping med NCC som totalentreprenör – Kvarteren kommer att innehålla både stora och små lägenheter för att tillgodose hyresgäster i livets olika skeden, vilket ligger helt i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla. Genom att … Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2022

Vi har under första halvåret 2022 expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 110 bedömda byggrätter efter en vunnen markanvisningstävling i Växjö. Nu innehåller vår byggrättsportfölj cirka 1 200 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter. Entreprenaderna i Örebro och Ängelholm om sammanlagt 198 lägenheter fortskrider enligt plan och totalentreprenaden för vårt projekt i Hammarö om 138 … Läs mer

Byggstart för 138 lägenheter utanför Karlstad

Boet Bostad har byggstartat 138 hyreslägenheter i centrala Skoghall i Hammarö kommun utanför Karlstad Lägenheterna blir moderna 1:or, 2:or och 3:or på mellan 34 till 61 kvadratmeter bostadsyta med genomtänkta planlösningar, smakfulla ytskikt och god standard. I alla lägenheter ingår exempelvis tvättmaskin/torktumlare, diskmaskin samt mikrovågsugn. Samtliga lägenheter kommer att ha uteplats eller balkong och utökad … Läs mer

Boet Bostad publicerar årsredovisning för 2021

Boet Bostads årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på vår webbplats, www.boetbostad.se För ytterligare information: Ferdinand Grumme, VD, 070-446 24 06, ferdinand.grumme@boetbostad.se PDF Årsredovisning 2021

Boet Bostad utvecklar 110 hyresrätter i Växjö

Boet Bostad har vunnit en markanvisningstävling för hyresrätter i kvarteret Tamburen 8 i den nya stadsdelen Vikaholm i Växjö kommun Vårt förslag, som tagits fram tillsammans med Arkitema Architects, kommer att bli ett grönskande bostadskvarter i en levande trädgårdsstad som kombinerar nyskapande arkitektur med socialt engagemang. Tillsammans skapar vi en attraktiv och levande boendemiljö till … Läs mer

Christian Ekdahl ny Projektutvecklare

Boet Bostad har anställt Christian Ekdahl som Projektutvecklare som ett led i företagets strategi att växa organisationen och accelerera bolagets tillväxt. Christian har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsprojekt och kommer närmast från Hufvudstaden där han bedrivit projekt- och byggledning de senaste sju åren. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Boet Bostad är … Läs mer

Kallelse till årsstämma i Boet Bostad Holding AB (publ)

Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl. 10:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022, dels … Läs mer

Bygglov beviljat för 99 lägenheter i Linköpings kommun

Boet Bostad har idag beviljats bygglov för 99 hyresbostäder i Hjulsbro, 10 minuter från Linköpings centrum. Projektet avser fastigheten Näringsgrenen 1 som är en del av utvecklingsområdet Skogsvallen. I kvarteret skapar vi smarta, yteffektiva och flexibla 1:or, 2:or och 3:or på mellan 24 till 66 kvadratmeter bostadsyta fördelat på fyra hus. Målgruppen är unga vuxna, … Läs mer

K2A investerar i Boet Bostad

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har per idag ingått en förbindelse om att teckna och betala för nyemitterade aktier i bostadsutvecklaren Boet Bostad Holding AB (publ) (”Boet”). K2A:s åtagande innebär att K2A avser teckna 905 000 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 10,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av rösterna i … Läs mer

Stefan Jansson ny Projektutvecklingschef

Boet Bostad har anställt Stefan Jansson som Projektutvecklingschef som ett led i företagets strategi att växa organisationen och accelerera bolagets tillväxt. Stefan har mer än tjugo års erfarenhet av bygg- och fastighetsprojekt och kommer närmast från egen verksamhet där han bedrivit projekt- och byggledning av bostäder på konsultbasis. Han har tidigare bl.a. arbetat på Skanska … Läs mer