För första gången sedan 1960-talet får Hageby i Norrköping nya hyreshus.

Genom projektet kommer fyra nya bostadshus att uppföras på fastigheten Dörren 16 i stadsdelen Hageby. Byggstart sker hösten 2017 och bostäderna beräknas vara färdigställda under hösten 2019. Med en total bostadsarea på cirka 7 000 kvm skapas 132 moderna och yteffektiva lägenheter på 1–3 rum och kök. Projektet erbjuder varierande lägenhetsstorlekar men främst små lägenheter för att komplettera befintlig bebyggelse. Detta möjliggör för unga boende i området att flytta hemifrån och till en mycket attraktiv kostnad då även detta projekt har en ram inom det statliga investeringsstödet.

– Vi är glada att få vara med och utveckla Hageby, det är viktigt för oss att vara med och bidra till samhällsbyggandet och öka utbudet av hyresrätter för norrköpingsborna, säger Ferdinand Grumme, VD för Boet Bostad Utveckling.

Förutom de fyra husen kommer 53 parkeringsplatser att anläggas för de nya husen, samt 150 p-platser för befintliga bostäder intill som ägs av Östgötaporten.

Rikshem förvärvade projektet i augusti 2017, NCC är totalentreprenör och Boet Bostad projektleder produktionen.

132 lägenheter
1–3 rum och kök i storlekar mellan 34,5 kvm och 81,5 kvm
Färdigställt år 2019
Hageby, Norrköping
Fastighetsbeteckning Dörren 16

Fler projekt

Göteborg Kvibergs park
Umeå Guldskrinet