För första gången sedan 1960-talet har Hageby i Norrköping fått nya hyreshus.

Genom projektet har fyra nya bostadshus uppförts på fastigheten Dörren 16 i stadsdelen Hageby. Byggstart skedde hösten 2017 och bostäderna var färdigställda i september 2019. Med en total bostadsarea på cirka 7 000 kvm skapades 132 moderna och yteffektiva lägenheter på 1–3 rum och kök. Projektet erbjuder varierande lägenhetsstorlekar men främst små lägenheter för att komplettera befintlig bebyggelse. Detta möjliggör för unga boende i området att flytta hemifrån och till en mycket attraktiv kostnad.

– Vi är glada att få vara med och utveckla Hageby, det är viktigt för oss att vara med och bidra till samhällsbyggandet och öka utbudet av hyresrätter för norrköpingsborna, säger Ferdinand Grumme, VD för Boet Bostad Utveckling.

Förutom de fyra husen har 53 parkeringsplatser anlagts för de nya husen, samt 150 p-platser för befintliga bostäder intill som ägs av Östgötaporten.

Rikshem förvärvade projektet i augusti 2017, NCC var totalentreprenör och Boet Bostad projektledde produktionen.

132 lägenheter
1–3 rum och kök i storlekar mellan 34,5 kvm och 81,5 kvm
Färdigställt i september 2019
Hageby, Norrköping
Fastighetsbeteckning Dörren 16

Fler projekt

Umeå Guldskrinet
Göteborg Kvibergs park