Boet Bostad har bjudits in att delta i ett utvecklingsprojekt i området Haga i Umeå kommun. Projektet avser del av fastigheten Guldskrinet 1, där kommunens simhall tidigare låg. Bolaget kommer här att utveckla cirka 200 attraktiva hyreslägenheter.

Guldskrinet är ett centralt exploateringsprojekt bara 1,5 km från Umeå centrum som har en viktig roll i Umeås förtätning och tillväxt. Boet Bostad avser här att utveckla ett kvarter med attraktiva, yteffektiva och klimatsmarta lägenheter.

För att koppla ihop området med angränsande Bräntbergets friluftsområde, med sport- och fritidsaktiviteter året om, kommer en välkomnande passage skapas mellan kvarteren. Här kommer det erbjudas publika utrymmen för skidvallning och enklare cykelreparationer.

För Boet Bostad är Guldskrinet i Umeå en fantastisk möjlighet delta i ett centralt beläget utvecklingsprojekt med höga ambitioner avseende hållbarhet och gestaltning, vilket ligger helt i linje med vår vision om att lösa bostadskrisen där efterfrågan finns.

Arbete med detaljplan pågår.

Cirka 200 lägenheter
1–3 rum och kök
Färdigställt år 2024
Haga, Umeå
Fastighetsbeteckning del av fastigheten Guldskrinet 1

Fler projekt

Hammarö Rögrindsvägen
Göteborg Kvibergs park