Boet Bostad utvecklar 120 hyresbostäder i Norra Ormesta i Örebro kommun efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Projektet avser fastigheten Kärrhöken 1 som är del av ett större utvecklingsområde i östra delen av staden.

Markanvisningen ligger ca 3,5 kilometer från Örebro centrum och ca 1,5 kilometer från Örebro universitet. Området präglas av den omedelbara närheten till naturen, med naturreservatet Oset och Rynningeviken inpå knuten och Hjälmaren cirka 500 meter bort, samtidigt som det finns goda kommunikationer in till city.

Boet Bostad kommer att skapa attraktiva bostäder med smarta och kostnadseffektiva lösningar och en rimlig månadskostnad, bland annat genom att använda det statliga investeringsstödet. Byggnaderna kommer dessutom att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet har en väl genomtänkt idé kring utemiljön, där kopplingen till naturreservatet och den lokala växtligheten ligger i fokus. Här är det platsen som bestämmer stilen. Vegetation är en viktig kvalitet i området för att knyta an till den direkta omgivningen.

Detaljplan finns och bygglov beviljades 2019, byggstart skedde i slutet av november 2020.

Cirka 120 lägenheter
1–3 rum och kök
Färdigställt år 2022
Norra Ormesta, Örebro
Fastighetsbeteckning Kärrhöken 1

Fler projekt

Norrköping Söder Allé
Ängelholm Fridhem