Boet Bostad utvecklar cirka 100 hyresbostäder i Norra Ormesta i Örebro kommun efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Projektet avser fastigheten Kärrhöken 1 som är del av ett större utvecklingsområde i östra delen av staden.

Markanvisningen ligger ca 3,5 kilometer från Örebro centrum och ca 1,5 kilometer från Örebro universitet. Området präglas av den omedelbara närheten till naturen, med naturreservatet Oset-Rynningeviken inpå knuten och Hjälmaren cirka 500 meter bort, samtidigt som det finns goda kommunikationer in till city.

Boet Bostad kommer att skapa attraktiva bostäder med smarta och kostnadseffektiva lösningar och en rimlig månadskostnad, bland annat genom att använda det statliga investeringsstödet. Projektet har en väl genomtänkt idé kring utemiljön, där kopplingen till naturreservatet och den lokala växtligheten ligger i fokus. Här är det platsen som bestämmer stilen. Vegetation är en viktig kvalitet i området för att knyta an till den direkta omgivningen.

Detaljplan finns och arbete med förstudie påbörjas innan sommaren och bygglov kommer sökas under hösten 2018.

Cirka 100 lägenheter
1–3 rum och kök
Färdigställt år 2020
Norra Ormesta, Örebro
Fastighetsbeteckning Kärrhöken 1

Fler projekt

Norrköping Söder Allé
Hammarö Rögrindsvägen