Halvårsrapport januari-juni 2021

Vi har under första halvåret 2021 expanderat vår byggrättsportfölj med cirka 230 bedömda byggrätter i tre projekt, bestående av en vunnen markanvisningstävling i Linköping och expansion av två befintliga projekt i Luleå. Nu innehåller vår byggrättsportfölj cirka 1 100 bedömda byggrätter i attraktiva lägen i tillväxtorter. Entreprenaden i Örebro om 120 lägenheter fortskrider enligt plan och kontrakt för totalentreprenad är tecknat för vårt projekt om 78 lägenheter i Ängelholm.

Januari–juni 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till 26,5 mkr, huvudsakligen bestående av värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,2 mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,3 kr.

Viktiga händelser januari–juni 2021

  • Genomförde nyemission om sammanlagt 29,1 mkr under perioden januari till mars.
  • Vann markanvisningstävling i området Hjulsbro i Linköpings kommun omfattande cirka 110 lägenheter i mars.
  • Tog upp ett markförvärvslån om 6,9 mkr och förvärvade fastigheten Hammarö Mörmon 5:73 i mars.
  • Valde in Magnus Agervald, Ann Öberg och Anders Längnäs i styrelsen på extrastämma i mars och ordinarie bolagsstämma i april.
  • Tecknade avtal för totalentreprenad för projektet Fotbollen 1 i Ängelholm om 78 lägenheter med Derome Husproduktion AB i juni.
  • Utökade projekten Luleå Filten 1 och Luleå Bivacken 1 med sammanlagt cirka 120 lägenheter genom bättre utnyttjandegrad av byggrätterna i juni.
  • Bygglov beviljades för vårt projekt om 138 lägenheter i Hammarö i juni.

Läs hela rapporten här: Halvårsrapport 2021