Vi ses på Business Arena Stockholm!

Vill du höra om vårt nyligen färdigställda projekt i Norrköping med 132 lägenheter, eller hur man utvecklar åtkomliga bostäder med det statliga investeringsstödet? Hör då av dig till Ferdinand Grumme, VD, som representerar oss på Business Arena i Stockholm 18-19 september 2019.