Lansering av BoTryggt2030

Boet Bostad är stolt partner till BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer. BoTryggt2030 handlar om att implementera situationell brottsprevention i stadsbyggandet; att bygga bort brott och bygga in trygghet.

Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse för säkerheten och tryggheten i kommunerna. Idag lanseras handboken som hjälper både beställare och utförare att göra medvetna val vid utformningen av nya bostadsområden, bostäder och offentliga miljöner.

Läs mer och beställ handboken på www.botryggt.se.