Inflyttningsklart i Norrköping

Boet Bostads projekt Dörren 16 i Hageby i Norrköping fick den 17 september 2019 godkänt vid slutbesiktning, och samtliga sex huskroppar och 132 lägenheter är därmed färdigställda. Köparen av projektet, Rikshem, har tagit över husen successivt under året allt eftersom de färdigställts, och de tre sista husen är klara för inflytt från 1 oktober 2019.

– Det känns fantastiskt kul att projektet blivit så lyckat för alla parter, och att vi nu tillsammans med NCC och Rikshem färdigställt det första nybyggnadsprojektet av bostäder i Hageby på decennier, säger Ferdinand Grumme, VD för Boet Bostad.