Förberett för en ny stadsdel i Ängelholm

Fridhem är en ny stadsdel som växer fram i Ängelholm. VA-ledningar, gator, belysning och fiber är på plats och nu inväntas första spadtaget i en första etapp där det blir runt 400 bostäder. Det är fem olika bostadsbolag som tilldelats mark i området, Murum, Skanska, Tegelfastigheter, Wästbygg och Boet Bostad, och det kommer att bli en blandning mellan lägenheter i både hyres- och bostadsrättsform och radhus.

Lokaltidningen i Ängelholm skriver om bl.a. vårt projekt i Ängelholm.