Daniel Jonsson ny utvecklare på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Daniel Jonsson som fastighetsutvecklare som ett ytterligare led i bolagets arbete med att expandera projektportföljen.

Daniel Jonsson kommer närmast från en position som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma och har två års erfarenhet av fastighetsbranschen. Daniel har en juristexamen från Lunds universitet.

Utöver sin tjänst på Foyen har han tidigare bl.a. jobbat som tingsnotarie vid tingsrätten i Jönköping, och nu tar Daniel klivet in som fastighetsutvecklare på Boet Bostad.

– Boet Bostad är inne i ett expansivt skede med flera större projekt under utveckling, och vi ser goda möjligheter till opportunistisk tillväxt i dagens marknad eftersom vi har stark ekonomi. Vi är idag aktiva i ett femtiotal storstäder, regionstäder och universitetsstäder och ser stor potential att kunna växa ytterligare framöver. Daniels fastighetskompetens kombinerat med hans juridiska kompetens samt breda kontaktnät kommer att vara till stor nytta för Boet Bostad i sin fortsatta expansion, säger Ferdinand Grumme, VD för Boet Bostad.