Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige

Boet Bostad ingår samverkansavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige för utvecklingen av BoTryggt2030.

BoTryggt2030 är framtidens standard för att skapa säkra, trygga städer. Det är ett koncept som handlar om socialt ansvarstagande där hållbarhetsfrågor står i fokus. Att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i exempelvis bostadsområden, bostäder och skolor genom det fysiska rummets utformning.

I samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige och övriga partnerföretag ska Boet Bostad arbeta fram naturliga och grundläggande åtgärder för säkra och trygga bostadsområden. Samverkansarbetet ska mynna ut i styrdokument, riktlinjer och definitioner för framtida livsmiljöer. Åtgärder som säkerställer FN:s globala mål för hållbar utveckling år 2030.

”- Boet Bostad ser det som en stor möjlighet att vara med och utveckla konceptet BoTryggt2030 – och det gör vi gärna i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige och övriga aktörer i branschen i syfte att säkerställa att våra framtida stadsmiljöer blir säkra och trygga att leva i, vilket ligger i linje med Boet Bostads vision – att skapa bostäder åt alla”, säger Ferdinand Grumme, VD för Boet Bostad.