Boet Bostad väljer in Ann Öberg i styrelsen

Boet Bostad har valt in Ann Öberg i bolagets styrelse vid ordinarie årsstämma den 22 april 2021.

Ann är idag ansvarig för att bygga upp Klarnas Nordiska Public Affairs funktion ur ett strategiskt affärsperspektiv, och har tidigare bland annat varit chefsekonom på Handelsbanken, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och innan dess haft ett flertal positioner på Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet.

Hon har en ekonomie doktorsexamen från Uppsala Universitet.

– Vi ser denna förstärkning till styrelsen som mycket positiv, säger Fredrik Söderberg, ordförande i Boet Bostads styrelse. Anns långa erfarenhet och expertis inom nationalekonomi och makroanalys kommer att vara värdefull för oss under vår tillväxtresa framöver, avslutar Fredrik.

Vid årsstämman omvaldes Magnus Agervald, Anders Längnäs, Fredrik Söderberg, Peter Söderberg och Ferdinand Grumme som styrelseledamöter, och det beslutades även att ansluta bolagets aktiebok till Euroclear för att underlätta hanteringen av framtida ägarspridningar.