Boet Bostad utvecklar 220 hyresrätter i Luleå

Boet Bostad har vunnit en markanvisningstävling för de två kvarteren Filten och Bivacken i etapp Stadsdelcentrum i den nya stadsdelen Kronan i Luleå kommun

Boet Bostad kommer att skapa attraktiva bostäder med klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar och en rimlig månadskostnad, bland annat genom att använda det statliga investeringsstödet. Bostäderna kommer även att vara miljöcertifierade för att säkerställa projektets ekologiska hållbarhet.

Vårt förslag bygger vidare på den unika karaktären i Kronandalen och kvarteren är utformade för att skapa trivsamhet och för att vara inkluderande. En omsorgsfullt utformad omgivning i mänsklig skala bjuder in de boende till att använda och ta hand om och känna sig stolta över sin närmiljö. Gårdarna utformas med hjälp av vår landskapsarkitekt och kommer innehålla inbjudande platser för möten i vardagen, rekreation och lek.

Kvarteren kommer att innehålla en blandning av stora och små lägenheter för att tillgodose hyresgäster i livets olika skeden, och låga hyror möjliggör boende även för de grupper som har en svagare ställning på bostadsmarknaden.

– För Boet Bostad är Kronan en fantastisk möjlighet att hjälpa till att bygga en ny, hållbar och centrumnära stadsdel i Luleå, vilket ligger helt i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad.

Arbete med förstudie påbörjas snarast och bygglov kommer sökas under våren 2021.