Boet Bostad utvecklar 120 bostäder i Hammarö

Boet Bostad har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Mörmon 5:73 i Hammarö kommun. Fastigheten omfattar 4 885 kvm mark och Boet Bostad avser här att utveckla cirka 120 bostäder.

Fastigheten är belägen i Skoghalls centrum med mycket god tillgång till kommunikationer och närservice, och det är endast tio minuter till Karlstad centrum med buss. Det är cirka 100 meters gångavstånd till vårdcentral, folktandvård, matbutik, busshållplats och Systembolag.

Boet Bostad kommer här att skapa attraktiva bostäder med smarta och kostnadseffektiva lösningar och en rimlig månadskostnad.

Detaljplan finns och arbete med förstudie påbörjas innan sommaren och bygglov beräknas sökas under hösten 2019.

– För Boet Bostad är detta en spännande möjlighet att bidra till Hammarös utveckling och ta fram bostäder i ett mycket centralt läge, vilket ligger i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad.