Boet Bostad utvecklar 100 bostäder i Göteborg

Boet Bostad har bjudits in att delta i ett utvecklingsprojekt i området Kvibergs Park i Göteborgs kommun. Projektet avser del av fastigheterna Kviberg 741:27 och Bergsjön 767:258. Bolaget kommer här att utveckla cirka 100 lägenheter med hyresrätt. Markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan ca 7 kilometer från Göteborgs centrum med Gärdsås torg ca 1,2 kilometer åt norr, där det bland annat finns spårvagnshållplats och annan närservice. Området har även nära till Rymdtorget åt öst och Kortedala torg åt väst med ytterligare butiker och vårdcentral.

Boet Bostad ser stora möjligheter att knyta an till den mötesplats med inriktning på idrott, hälsa, kultur och utbildning som vuxit fram kring Kvibergs Park. I området finns en multisportanläggning, en klätteranläggning, världens största inomhushall för beachvolleyboll, många fotbollsplaner, motionsspår, dirtbikebana, utegym och ett skateboardanpassat torg.

– För Boet Bostad är Kvibergs Park en fantastisk möjlighet att delta i ett stadsutvecklingsprojekt med fokus på social och ekologisk hållbarhet, vilket ligger i linje med vår vision att skapa attraktiva bostäder åt alla, säger Ferdinand Grumme, vd för Boet Bostad. Arbete med detaljplan påbörjas under hösten och beräknas vinna laga kraft under 2019.