Boet Bostad säljer projekt med 218 lägenheter i Kalmar

Boet Bostad har sålt ett projekt som innefattar uppförandet av två nya bostadshus med totalt 218 hyreslägenheter i Snurrom, Kalmar till Bolite Bostäder.

Genom projektet i stadsdelen Snurrom kommer två nya flerbostadshus att uppföras på fastigheten Tranbäret 1. Byggstart sker våren 2019 och bostäderna beräknas vara färdigställda under 2020. Med en total bostadsarea på cirka 8 400 kvm skapas 218 moderna och yteffektiva lägenheter på 1-3 rum och kök.

Boet Bostad kommer att vara involverade fram till dess att bostäderna är klara för inflyttning.

– Med den här affären får vårt projekt en långsiktig och stark ägare i Bolite, och det känns väldigt roligt att få bidra till Kalmars och Snurroms utveckling. Kommunens positiva befolkningstillväxt samt satsningen på Linnéuniversitetets nya campus gör staden mycket intressant för Boet Bostad, säger Ferdinand Grumme, VD för Boet Bostad.