Boet Bostad i Almedalen 2019

Vill du veta mer om våra pågående och planerade projekt eller hur man utformar projekt med det statliga investeringsstödet?

Under Almedalsveckan i Visby representeras vi av Daniel Jonsson, utvecklingsansvarig, och Ferdinand Grumme, VD.