Boet Bostad genomför nyemission

Boet Bostad genomför en riktad nyemission om cirka 1,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 76,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Boet Bostad Holding AB (publ) har idag genomfört en riktad nyemission av 1 471 850 aktier mot en total teckningslikvid om 76 536 200 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genererade ett mycket bra intresse och investeringen görs av en rad välrenommerade investerare.

Likviden kommer att användas för att accelerera bolagets tillväxt genom investeringar i nya och befintliga hyresrättsprojekt, och bolaget siktar på en börsnotering inom 12-24 månader.

Rådgivare

SEB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Advokatfirman Glimstedt har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Ferdinand Grumme, VD
ferdinand.grumme@boetbostad.se
+46 704 46 24 06