Boet Bostad förstärker styrelsen

Boet Bostad har via extrastämma valt in Anders Längnäs och Magnus Agervald i bolagets styrelse.

Anders är VD för och delägare i riskkapitalbolaget Screen Capital och har bl.a. ett förflutet som delägare på PWC där han jobbade i drygt 20 år och var Sverigeansvarig för corporate finance för ägarledda bolag.

Magnus sitter idag i ett antal bolagsstyrelser och har tidigare bl.a. varit konsult på McKinsey, VD för Byggmax, som under den tiden börsnoterades, och VD för Ratos.

– Vi ser denna förstärkning till styrelsen som mycket positiv, säger Fredrik Söderberg, ordförande i Boet Bostads styrelse. Magnus och Anders erfarenheter och meriter från kapitalanskaffning, styrelsearbete i noterad miljö och operativt arbete kommer att vara värdefulla för oss under vår tillväxtresa framöver, avslutar Fredrik.