Boet Bostad är med och etablerar samhällsbyggare

Gröna Skolfastigheter är ett samhällsbyggarföretag med en inriktning på skolfastigheter. Bolaget etableras nu av ett grundarteam med stor erfarenhet av både fastighetsbranschen och skolverksamhet.

Gröna Skolfastigheters medgrundare och samarbetspartners inkluderar Söderberg Förvaltning och Boet Bostad-koncernen. ”Tillsammans med kommuner och skolverksamheter vill Gröna Skolfastigheter arbeta för att utveckla och förvalta hållbara skolbyggnader som över tid bidrar till en bättre välfärd och ett hållbart samhälle” säger Fredrik Söderberg, medgrundare och styrelseordförande för Gröna Skolfastigheter i Sverige AB och vd för Söderberg Förvaltning AB.

”Vi ser ett stort behov av skolor runt om i Sverige och ser att vi kan bidra –likt hur vi idag i dialog med kommuner utvecklarprisvärda hyresbostäder” säger Ferdinand Grumme, medgrundare och styrelseledamot i Gröna Skolfastigheter i Sverige AB och vd för Boet Bostad-koncernen.

Vd och medgrundare Martin Malhotra kommer senast från Catella där han var senior partner. Han har varit initiativtagare och ansvarig för skapandet av flera fastighetsbolagoch tillträder nusom vd för Gröna Skolfastigheter i Sverige AB.

”Nytänkande och långsiktighet är viktigt för oss när vi äger, förvaltar och utvecklar skolfastigheter. Vår långsiktighet och vårt fokus på skolor möjliggör effektiv produktion och förvaltning och därmed möjlighet för kommuner att lägga mer resurser på samhällsservice och mindre på underhåll och investeringar i fastigheter” säger Martin Malhotra, vd på Gröna Skolfastigheteri Sverige AB.