Angeelica Holm ny CFO på Boet Bostad

Boet Bostad har anställt Angeelica Holm som CFO som ett ytterligare led i företagets strategi att skala upp organisationen för att accelerera bolagets tillväxt.

Angeelica har mer än tio års erfarenhet från ekonomifunktioner i fastighetsbranschen och kommer närmast från en position som CFO på fastighetsutvecklaren Panghus. Hon har tidigare bl.a. varit CFO på Serafim Fastigheter och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Boet Bostad är inne i ett expansivt skede med flera större projekt under utveckling, och ser goda möjligheter till tillväxt i dagens marknad eftersom bolaget har arbetat upp goda relationer med ett antal kommuner och har stark ekonomi. Vi är idag aktiva i ett femtiotal storstäder, regionstäder och universitetsstäder och ser stor potential att kunna växa ytterligare framöver.

– Angeelicas erfarenhet av fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning samt hennes breda kontaktnät i branschen kommer att vara till stor nytta för Boet Bostad i vår fortsatta expansion, säger Ferdinand Grumme, VD för Boet Bostad.